GRAFOVI

Električna energija

UKUPNA POTROŠNJA

Više

Električna energija

RASHLADA

Više

Električna energija

GRIJANJE HLAĐENJE

Više

Električna energija

GASTRO

Više

Električna energija

PEKARA

Više

Objekt Investitor plodine Lokacija Rijeka